SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Vegyészmérnök

Vegyészmérnök BSc - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2010-12-07) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Biztonságtechnika és munkavédelem
Mikro- és makroökonómia
Általános kémia
Általános kémia gyakorlat
Matematika A1a - Analízis
Számítástechnika
Szabadon választható
∑ 29 kredit
2. félév
Fizika I. Mechanika
Matematika A2c
Szervetlen kémia
Általános kémia labor
Fizikai kémia I.
Kémiai technológia
Vegyipari géptan
Vegyipari géptan gyakorlat
∑ 31 kredit
3. félév
Fizika I. Elektrodinamika
Fizika laboratóriumi gyakorlatok
Matematika A3c
Szerves kémia I.
Analitikai kémia I.
Fizikai kémia II.
Műanyagok vegyészmérnököknek
Szervetlen kémia labor
∑ 30 kredit
4. félév
Szerves kémia II.
A nanotechnológia kolloidkém. alapjai
Analitikai kémia labor
Gyógyszerek
Szerves szintetikus labor
Szerves vegyipari technológiák
Szerves vegyipari technológiák labor
Vegyipari műveletek I.
∑ 30 kredit
5. félév
Üzleti jog
Kisérletek tervezése és értékelése
Biokémia
Fizikai kémia labor
Szénhidrogénipari technológia
Vegyipari műveletek II.
Szakirány
∑ 21 kredit
6. félév
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
Folyamatirányítás
Környezetkémia és technológia
Vegyipari műveletek labor
Szabadon választható
Szabadon választható
Szakirány
∑ 24 kredit
7. félév
Minőségmenedzsment
Tervezés
Szakirány
Szakdolgozat
∑ 22 kredit
Szakirány
Általános vegyipari és folyamatmérnöki szakirány
Analitikai és szerkezet- vizsgálati szakirány
Gyógyszeripari szakirány
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány műanyag alszakirány
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány anyagtudományi alszakirány
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány textil alszakirány
∑ 138 kredit
Általános vegyipari és folyamatmérnöki szakirány
Radiokémia és nukleárisenergetika
Szénhidrogénipari technológia és katalízis
Folyamattan
Környezetbarát eljárások
Számítógépes folyamatirányítás
Vegyipari termelésirányítás
Analitikai és szerkezet- vizsgálati szakirány
Kémiai és bioszenzorok
Kromatográfia
Szerves szerkezetfelderítés
Analitikai és szerkezetvizsgálati labor
Szerves kémia III.
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Elemanalízis
Gyógyszeripari szakirány
Szerves kémia labor II.
Szerves szerkezetfelderítés
Szerves vegyipari alapfolyamatok
Gyógyszerkémiai alapfolyamatok
Gyógyszerkészítmények formálása
Szerves kémia III.
Gyógyszeripari technológia
Gyógyszerkémiai alapfolyamatok labor
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány műanyag alszakirány
Polimerek fizikája
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Műanyagok fizikája labor
Műanyagok feldolgozása
Polimerek adalékanyagai
Műanyagfeldolgozó gépek és szerszámok
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány anyagtudományi alszakirány
Polimerek fizikája
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Anyagtudományi vizsgálati módszerek labor
Felületek fizikai kémiája
Anyagtudományi labor
Korszerű műszaki kerámiák
Fémek és fémmátrixú kompozitok
Nem konvencionális anyagok
Műanyag, textil és anyagtudományi szakirány textil alszakirány
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Szálképző polimerek
Színezék és tenzidkémia
Színmérés és kolorisztika
Textilkémiai technológia I.
Textilmechanikai technológia
Textilkémiai technológia II.