SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Fizika

Fizika BSc mintatanterve
Ez egy régebbi (2014-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Kísérleti fizika 1
Kísérleti fizika gyakorlat 1
Számítási módszerek a fizikában 1
Analízis fizikusoknak
Kémia
Bevezető laboratórium
Programozás
∑ 30 kredit
2. félév
Kísérleti fizika 2
Kísérleti fizika gyakorlat 2
Számítási módszerek a fizikában 2
Többváltozós analízis fizikusoknak
Numerikus számítások fizikusoknak
Fizika laboratórium 1
Programozás 2
∑ 30 kredit
3. félév
Kísérleti fizika 3
Kísérleti fizika gyakorlat 3
Valószínűségszámítás fizikusoknak
Méréstechnika
Mechanika 1
Mechanika gyakorlat 1
Elektronika
Fizika laboratórium 2
Sugárvédelem és jogi szabályozása
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
Közgazdaságtan
∑ 29 kredit
4. félév
Kísérleti magfizika
Elektronika laboratórium
Kvantummechanika 1
Kvantummechanika gyakorlat 1

Kísérleti fizika szigorlat
∑ 10 kredit
5. félév
Elektrodinamika gyakorlat 1
Elektrodinamika 1
∑ 5 kredit
6. félév
Statisztikus fizika 1
Statisztikus fizika gyakorlat 1
Szakdolgozat-készítés
∑ 15 kredit
Kritérium
Szabadon választható tárgyak
tesi 1
tesi 2
Bevezető kalkulus
nyelvi tárgyak
∑ 11 kredit
4. félév - AlkFiz
Haladó fizika laboratórium 1
Nukleáris méréstechnika
A méréskiértékelés matematikai módszerei

Számítógépes mérésvezérlés (KV)
Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika (KV)
Áramlástan (KV)
Funkcionálanalízis (KV)
Biofizika alapjai (KV)
Végeselem modellezés alapjai (KV)
Fenntartható fejlődés és energetika (KV)
Környezetvédelem (KV)
4. félév - Fizikus
Haladó fizika laboratórium 1
Modern matematikai módszerek a fizikában

Mechanika 2 (KV)
Mechanika gyakorlat 2 (KV)
Funkcionálanalízis (KV)
Áramlástan (KV)
A méréskiértékelés matematikai módszerei (KV)
Számítógépes mérésvezérlés (KV)
5. félév - AlkFiz
Haladó fizika laboratórium 2
Szilárdtestfizika alapjai
Szilárdtestfizika gyakorlat
Optika
Spektroszkópia

Elektrodinamika 2 (KV)
Elektrodinamika gyakorlat 2 (KV)
Lézertechnika (KV)
Programozás 3 (KV)
Vákuumfizika (KV)
Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai (KV)
Felületfizika alapjai (KV)
Atomerőművek termohidraulikája (KV)
Reaktorfizika (KV)
Bevezetés a fúziós plazmafizikába (KV)
Monte Carlo módszerek (KV)
Nukleáris biztonság (KV)
Geofizika alapjai (KV)
5. félév - Fizikus
Haladó fizika laboratórium 2
Szilárdtestfizika alapjai
Szilárdtestfizika gyakorlat
Optika

Elektrodinamika 2 (KV)
Elektrodinamika gyakorlat 2 (KV)
Csoportelmélet fizikusoknak (KV)
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása (KV)
Relativitáselmélet (KV)
6. félév - AlkFiz
Haladó fizika laboratórium 3
Alkalmazott szilárdtestfizika

Kvantummechanika 2 (KV)
Kvantummechanika gyakorlat 2 (KV)
Mikro és nanotechnológiák (KV)
Mikroszkópia (KV)
Alkalmazott plazmafizika (KV)
Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába (KV)
Fizikai kísérletek tervezése és építése (KV)
Orvosi képalkotó rendszerek (KV)
Radiokémia és nukleáris kémia (KV)
Bevezetés a CFD módszerekbe (KV)
6. félév - Fizikus
Haladó fizika laboratórium 3
Elméleti szilárdtestfizika
Szeminárium

Kvantummechanika 2 (KV)
Kvantummechanika gyakorlat 2 (KV)
Klasszikus és kvantum-káosz (KV)