SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Közlekedésmérnök

Közlekedésmérnök BSc
Ez egy régebbi (2012-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematika A1a
Fizika
Mechanika I. - Statika
Műszaki kémia
Általános járműgéptan
Minőségügy a közlekedésben
Közlekedési rendszerek
Számítástechnika I.
Műszaki ábrázolás alapjai
∑ 30 kredit
2. félév
Matematika A2a
Mechanika II. - Szilárdságtan
Anyagismeret
Mikro- és makro ökonómia
Járműrendszerek
Logisztikai rendszerek
Számítástechnika II.
Járműelemek I.
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek
∑ 30 kredit
3. félév
Matematika A3 közl.mérn.
Mechanika III.
Hő- és áramlástan I.
Elektrotechnika - elektronika I.
Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan
Üzemi szállítási rendszerek
Közlekedési pályák
Járműelemek II.
Jármű-anyagtechnológia I.
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek
∑ 30 kredit
4. félév
Hő- és áramlástan II.
Elektrotechnika - elektronika II.
Jármű-anyagtechnológia II.
Közlekedési technológia A
Járműdinamika
Közlekedésstatisztika A
Irányítástechnika I.
Szakirány modul
∑ 30 kredit
5. félév
Irányítástechnika II.
Közlekedési automatika A
Üzemszervezés A
Jármű fenntartás
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek
Szabadon választható tantárgyak
Szakirány modul
∑ 30 kredit
6. félév
Üzleti jog
Közlekedés-gazdaságtan A
Szabadon választható tantárgyak
Szakirány modul
∑ 30 kredit
7. félév
Munkavédelem
Szakdolgozat készítés
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek
Szabadon választható tantárgyak
Szakirány modul
∑ 30 kredit
Közúti közlekedési folyamatok
Közlekedési információs rendszerek I.
Szállítástechnika

Közlekedési inform. rendszerek II.
Közlekedési hálózattervezés
Közúti irányító és komm. rendszerek I.

Közúti irányító és komm. rendsz. II.
Gépjármű üzemtan
Forgalomtechnika
Közúti menedzsment I.
Közúti informatika
Közúti pályák

Közúti irányító és komm. rendsz. III.
Közúti menedzsment II.
Vasúti közlekedési folyamatok
Közlekedési információs rendszerek I.
Szállítástechnika

Közlekedési inform. rendszerek II.
Közlekedési hálózattervezés
Vasúti irányító és komm. rendszerek I.

Vasúti irányító és komm. rendsz. II.
Vasúti üzemtan
Vasúti menedzsment I.
Vasúti informatika
Vasúti pályák

Vasúti irányító és komm. rendsz. III.
Vasúti menedzsment II.
Légiközlekedési folyamatok
Közlekedési információs rendszerek I.
Szállítástechnika

Közlekedési inform. rendszerek II.
Közlekedési hálózattervezés
Légiközl. irányító és komm. rendszerek I.

Légiközl. irányító és komm. rendsz. II.
Repülésüzemeltetés
Légiközlekedési menedzsment I.
Légi informatika
Légterek, repterek

Légiközl. irányító és komm. r. III.
Légiközlekedési menedzsment II.
Vizi közlekedési folyamatok
Közlekedési információs rendszerek I.
Szállítástechnika

Közlekedési inform. rendszerek II.
Közlekedési hálózattervezés
Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek I.

Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek II.
Hajózási üzemtan
Hajózási menedzsment I.
Hajózási informatika
Vizi utak és műtárgyak

Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek III.
Hajózási menedzsment II.
Szállítási folyamatok
Szállítási információs rendszerek I.
Szállítási menedzsment

Szállítási inform. rendszerek II.
Áruszállítási rendszerek
Szállítási folyamatok megbízhatósága és biztonsága

Átrakóberendezések
Anyagmozgatás, raktározás
Ellátási, elosztási rendszerek
Áruvédelem

Projekt feladat
Szállítmányozás alapjai
Szállítmányozási menedzsment
Szállítási információs rendszerek I.
Szállítási menedzsment

Szállítási inform. rendszerek II.
Áruszállítási rendszerek
Szállítmányozási menedzsment I.

Szállítmányozási menedzsment II.
Menedzser tréning
Szállítmányozási marketing
Döntéselőkészítő módszerek a szállítmányozásban
Ellátási - elosztási folyamatok

Keresk., pénzügyi és számv. technikák
Anyagmozgatási és raktározási folyamatok