SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Mérnök informatikus

Mérnök informatikus BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-06-19) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Analízis 1
Bevezetés a számításelméletbe 1
Mikro- és makroökonómia
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak 2
Digitális technika 1
A programozás alapjai 1
Szoftver laboratórium
Testnevelés
∑ 30 kredit
2. félév
Analízis 2
Bevezetés a számításelméletbe 2
Fizika 1
Menedzsment és vállalkozásgazdtan
Digitális technika 2
A programozás alapjai 2
Szoftver laboratórium
Testnevelés
∑ 30 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás
Kódolástechnika
Fizika 2
Üzleti jog
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak 2
Számítógép-architektúrák
Mérés laboratórium
Szoftvertechnológia
Szoftver laboratórium
Testnevelés
∑ 30 kredit
4. félév
Algoritmuselmélet
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak 1
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak 2
Jelek és rendszerek
Számítógép hálózatok
Mérés laboratórium
Szoftvertechnikák
Operációs rendszerek
Szoftver laboratórium
Testnevelés
∑ 30 kredit
5. félév
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak 1
Elektronika
Szabályozástechnika
Távközlő hálózatok és szolgáltatások
Mérés laboratórium
Adatbázisok
Mesterséges intelligencia
Számítógépes grafika és képfeldolgozás
∑ 30 kredit
6. félév
Mérés laboratórium
Információs rendszerek üzemeltetése
Szoftver laboratórium
Szabadon választható tantárgy 1
Szakirány 6. - 7. félév
∑ 47 kredit
7. félév
Elágazó
Szabadon választható tantárgy 1
Szabadon választható tantárgy 2
∑ 13 kredit
Kötelezően választható gazdasági-humán tárgyak
Pénzügyek
Innovatív vállalkozások indítása és működtetése
Gazdaságpolitika
Környezetgazdaságtan
Szociális készségfejlesztés
Számvitel
Mérnöki menedzsment módszerek
Marketing
Pszichológia
Ergonómia
Szociológia
Adatvédelem és információszabadság
Mérnöki problémamegoldás
Érzelmek logikája
Digitális életmód
Autonóm intelligens rendszerek szakirány - Autonóm rendszerek ágazat
Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés
Kooperatív és tanuló rendszerek
Autonóm robotok és járművek
Autonóm robotok és járművek laboratórium 1
Önálló laboratórium

Autonóm robotok és járművek laboratórium 2
Szakdolgozat
Autonóm intelligens rendszerek szakirány - Intelligens rendszerek ágazat
Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés
Kooperatív és tanuló rendszerek
Beágyazott információs rendszerek
Intelligens rendszerek laboratórium 1
Önálló laboratórium

Intelligens rendszerek laboratórium 2
Szakdolgozat
Infokommunikációs hálózatok szakirány - Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat
Protokoll-technológia
Mobil infokommunikációs rendszerek
IP alapú hálózatok menedzsmentje
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások laboratórium 1
Önálló laboratórium

Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások laboratórium 2
Szakdolgozat
Infokommunikációs hálózatok szakirány - Mobil infokommunikáció ágazat
Protokoll-technológia
Mobil infokommunikációs rendszerek
Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése
Mobil infokommunikáció laboratórium 1
Önálló laboratórium

Mobil infokommunikáció laboratórium 2
Szakdolgozat
Informatikai technológiák szakirány - Szoftverfejlesztési ágazat
Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése
Objektumorientált szoftvertervezés
Intelligens rendszerfelügyelet
Informatikai technológiák laboratórium 1
Önálló laboratórium

Informatikai technológiák laboratórium 2
Szakdolgozat
Informatikai technológiák szakirány - Rendszerfejlesztési ágazat
Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése
Objektumorientált szoftvertervezés
Intelligens rendszerfelügyelet
Informatikai technológiák laboratórium 1
Önálló laboratórium

Informatikai technológiák laboratórium 2
Szakdolgozat
Informatikai technológiák szakirány - Rendszertervezési ágazat
Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése
Objektumorientált szoftvertervezés
Intelligens rendszerfelügyelet
Informatikai technológiák laboratórium 1
Önálló laboratórium

Informatikai technológiák laboratórium 2
Szakdolgozat
Médiainformatika és -biztonság szakirány - Médiainformatika ágazat
Tartalomkezelési technológiák
Médiatechnológiák
Médiabiztonság
Médiainformatika laboratórium 1
Önálló laboratórium

Médiainformatika laboratórium 2
Szakdolgozat
Médiainformatika és -biztonság szakirány - Médiatechnológiák ágazat
Tartalomkezelési technológiák
Médiatechnológiák
Adatbiztonság és tartalom alapú információkezelés
Médiatechnológiák laboratórium 1
Önálló laboratórium

Médiatechnológiák laboratórium 2
Szakdolgozat
Vállalati információs rendszerek szakirány
Vállalatirányítási rendszerek
Termelésinformatika
Gazdálkodási információmenedzsment
Adatbányászat laboratórium
Önálló laboratórium

Vállalati rendszerek programozása laboratórium
Szakdolgozat
Elágazó
Beszédinformációs rendszerek
Rendszermodellezés
Deklaratív programozás