SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Matematika

Matematika BSc mintatanterve
Ez egy régebbi (2013-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Analízis 1
Analízis 1 gyakorlat
Lineáris algebra
Lineáris algebra gyakorlat
Informatika 1
Feladatmegoldó szeminárium 1
Kombinatorika és gráfelmélet 1
∑ 30 kredit
2. félév
Analízis 2
Analízis 2 gyakorlat
Számelmélet
Számelmélet gyakorlat
Geometria
Geometria gyakorlat
Feladatmegoldó szeminárium 2
Informatika 2
Kombinatorika és gráfelmélet 2
Gazdasági és humán ismeretek 1 (KV)
∑ 25 kredit
3. félév
Algebra 1
Algebra 1 gyakorlat
Algoritmuselmélet
Analízis 3
Analízis 3 gyakorlat
Differenciálgeometria 1
Informatika 3
Valószínűségszámítás
Valószínűségszámítás gyakorlat
Operációkutatás
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek gyakorlat
Programozási feladat 1 (KV)
Gazdasági és humán ismeretek 2 (KV)
∑ 35 kredit
4. félév
Fizika 1 matematikusoknak
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek gyakorlat
Sztochasztikus folyamatok
Programozási feladat 2 (KV)
∑ 17 kredit
5. félév
Fizika 2 matematikusoknak
Makroökonómia
Numerikus módszerek
Informatika 4
Matematikai logika
∑ 16 kredit
6. félév
Mikroökonómia
Matematikai statisztika
Gazdasági és humán ismeretek 3 (KV)
Szakdolgozat-készítés (KV)
∑ 18 kredit
Gazdasági és humán ismeretek
Információmenedzsment (KV)
Innovációmenedzsment (KV)
Kutatásmódszertan (KV)
Környezetgazdaságtan (KV)
Pénzügyek (KV)
Számvitel (KV)
∑ 12 kredit
4. félév - AlkMat
Test- és felületmodellezés
Matematikai kriptográfia és kódelmélet
4. félév - ElmMat
Funkcionálanalízis
Funkcionálanalízis gyakorlat
Algebra 2
Algebra 2 gyakorlat
Önálló kutatási feladat
5. félév - AlkMat
Biztosításmatematika
Matematikai modellalkotás szeminárium
Optimalizálási modellek
Hálózatok és a WWW matematikája
5. félév - ElmMat
Differenciálgeometria 2
Parciális differenciálegyenletek
6. félév - AlkMat
Mesterséges intelligencia logikai módszerei
Közgazdasági és pénzügyi matematika
6. félév - ElmMat
Ergodelmélet és dinamikai rendszerek
Halmazelmélet