SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Környezetmérnök

Környezetmérnök BSc - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2010-10-06) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Mikro- és makroökonómia
Matematika A1a Analízis
Fizika K1A
Kémia I.
Kémia gyakorlat I.
Biológia alapjai
Ökológia
Geológia
Programozás
Környezetmérnöki alapok
∑ 30 kredit
2. félév
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
Matematika A2c
Fizika K2A
Kémia II.
Kémia gyakorlat II.
Mérnöki alapok I.
Talajvédelem
Természetvédelem
Az informatika alapjai
∑ 32 kredit
3. félév
Környezetgazdaságtan I.
Szabadon választható
Matematika A3
Fizikai kémia és radiokémia
Meteorológia
Mérnöki alapok II.
Települési vízgazdálkodás és vízminőség védelem
Kémiai technológia
Levegőtisztaság-védelem
Analitikai kémia alapjai
∑ 29 kredit
4. félév
Üzleti jog
Környezetgazdaságtan II.
Szabadon választható
Mikrobiológia
Környezeti kémia
Az áramlástan alapjai
Környezeti eljárástan I.
Biztonságtechnika
Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem
Környezetvédelmi analitika
∑ 32 kredit
5. félév
Hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékok
Nukleáris környezetvédelem
Környezetmenedzsment
Környezeti eljárástan II.
Szakirány
∑ 30 kredit
6. félév
Szabadon választható
Szennyvíztisztítási technológiák
Környezeti kárelhárítás
Környezeti hatásvizsgálat
Környezetvédelmi analitika és technológia labor
Szakirány
Szabadon választható
∑ 28 kredit
7. félév
Szabadon választható
Ökológikus építészet
Környezetegészségügy
Szakirány
Szakdolgozat
Szabadon választható
∑ 29 kredit
Környezet technológia szakirány
Közlekedési technika
Környezetvédelmi gépek és berendezések
Környezetbarát tervezés
Energiatermelés és környezet
Villamos rendszerek környezeti hatásai
Környezetvédelmi biotechnológia
Vegyipari technológiák
Monitoring és térinformatika
Stratégiai környezeti vizsgálatok
Környezet menedzsment szakirány
Energiagazdálkodás környezeti gyakorlata
Környezeti számvitel
Környezetértékelés és kockázatkezelés
A környezetvédelem nemzetközi gyakorlata
Környezetstratégia
Komplex környezetgazdálkodási gyakorlatok I.
Komplex környezetgazdálkodási gyakorlatok II.
Térinformatika
Stratégiai környezeti vizsgálatok